Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2012

bluehope
A jak przyjdzie Ci ochota się zakochać, to siądź i poucz się matmy.
— ktoś mądry
Reposted frommartasrarta martasrarta
bluehope
5148 51ad 500
Reposted frommartasrarta martasrarta
bluehope
0415 9bee
Reposted fromNails Nails viagowiththeflow gowiththeflow
bluehope

March 28 2012

bluehope

March 27 2012

bluehope
bluehope
3419 69bb
Reposted fromintrigante intrigante viajestemchujem jestemchujem
bluehope
3341 6055
Reposted fromsisis sisis viajestemchujem jestemchujem
bluehope
8692 fffc
Reposted fromsowaaa sowaaa viajestemchujem jestemchujem
bluehope
3972 cdcd
Reposted fromcukino cukino viakiks kiks
bluehope
6739 0b7a
Reposted fromlemonmind lemonmind viakiks kiks
bluehope
Niektórzy ludzie czują, że nie zasługują na miłość. Odchodzą po cichu donikąd, próbując zostawić to wszystko za sobą.
— Into the Wild
Reposted fromlugola lugola viakiks kiks
bluehope
7528 2811
bluehope
bluehope
I ja żegnałam nieraz kogoś, i powracałam już nie taka
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromdrusill-a drusill-a viayourheartbeat yourheartbeat
bluehope
Rozumiem, że czekasz, aż będzie za późno?
bluehope
I teraz, kiedy tak siedzę przy oknie,
Bo nie wiem dla kogo mam żyć,
Dotykam Ciebie tak nieistotnie,
Nie wiem, gdzie jesteś,
Nie wiem z kim śpisz.
— wystarczy, że serce mi bije
bluehope

I choćbyś się wyrzekała, że miłości w Tobie nie ma, Twoje smutne oczy zawsze Cię zdradzą.

Reposted frommefir mefir viayourheartbeat yourheartbeat

March 24 2012

bluehope
5921 9cc4
Reposted frompleinedemepris pleinedemepris viabromba bromba

March 23 2012

bluehope
niby wiosna, niby szczęście, a wszystko chuj.
Reposted fromnikotyna nikotyna viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl